Mijn ambitie: Grave 2020 !!!

Liggend aan het water en geworteld in het groen. Bij de tijd, maar tegelijkertijd geworteld in historie. Dynamiek, behoud en herstel gaan hand in hand en verkeren niet op gespannen voet met elkaar.

Het is de taak van de gemeente om in voortdurende samenspraak met haar inwoners een klimaat te scheppen waar economie, ecologie en esthetiek in balans worden gebracht, zoekend naar een versterking van de identiteit van Grave: groen, mooie gemeente aan de Maas waar het in het historisch centrum en de kerkdorpen plezierig wonen, werken en verblijven is.

Dynamiek staat er in het teken van verrijking en het tegengaan van vervlakking.

Er is veel werk aan de winkel !!!
Kwalitatieve groei impliceert een voortdurend investeren in het aangaan van verbindingen met overheden, instellingen, bedrijven en natuurlijk onze burgers.

De lijst Jacques Leurs vertrouwt op de kracht van samenwerking en er wordt geredeneerd vanuit de mogelijkheden in plaats van eventuele bedreigingen.

Eigenzinnig handelen wordt ingeruild voor een externe oriëntatie.

Volksvertegenwoordiger zijn komt op mijn eerste plaats; daarna controlerende en kaderstellende rol.

Natuurlijk blijft integriteit mijn volle aandacht houden.

Daarom dit uit het verslag van de griffie van Venlo:

Raad en college hebben gezamenlijk opdracht gegeven aan prof. dr. Van den Heuvel om onderzoek te doen naar het gemeentelijk integriteitbeleid. Dit heeft geleid tot een buitengewoon uitgebreid rapport, waarin de elementen zijn aangereikt die door betrokkenen zelf moeten worden opgepakt om duurzaam integer te handelen.

Om hier alvast een begin mee te maken heeft de raad een dilemmatraining gehouden onder deskundige begeleiding van Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten.

Geconstateerd werd dat raadsleden tegen meer morele kwesties aanlopen dan op het eerste gezicht lijkt.

Duidelijk werd dat deze vragen niet met een simpel ja of nee beantwoord kunnen worden maar dat een regelmatige gedachte-wisseling essentieel is, niet in de laatste plaats om in gezamenlijkheid een bepaalde sensitiviteit te ontwikkelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: