Leurs wilde Koevoets op daden wijzen

De motie over integriteit die Jacques Leurs, de SP en de PvdA dinsdagavond in het integriteitsdebat tijdens de Graafse raadsvergadering indienden, was bedoeld om Godfried Koevoets (LPG) te kunnen confronteren met de rechterlijke procedure waarin het LPG-raadslid verwikkeld is. Dat zegt Jacques Leurs. De motie en het debat over integriteit dat Leurs erbij vond horen, werden overigens vlotjes door de coalitie van tafel geveegd.

“Koevoets beschuldigde ex-wethouder Van Geest van verduistering, terwijl hij zelf in een rechterlijke procedure zit. Met die motie in de hand zou de raad hem daarnaar kunnen vragen”, zegt Leurs. Volgens hem was de motie ook opgesteld om deze in de toekomst andere raadsleden, het college en het ambtelijk apparaat voor te kunnen leggen.

PvdA-fractievoorzitter Léon Kamps wist dat Leurs mede op Koevoets doelde met zijn voorstellen, maar geeft aan de integriteit in de toekomst belangrijker te vinden. Tijdens het debat zei Leurs ook nog tips gekregen te hebben over onzuivere zaken van nog enkele raadsleden. Voordat hij daarover verder kon gaan, greep burgemeester Delissen in. Leurs moest gisteren in een persoonlijk gesprek vertellen waar het over gaat.

Geen slimme zet volgens Delissen: “Iedereen mag alles roepen, maar zulke dingen moeten eerst uitgezocht worden. En zijn timing is niet goed; nu de zaak rond Koevoets speelt gooit hij olie op het vuur.”

Leurs trekt zich daar niets van aan en gaat de tips nader onderzoeken: “Ik hou niet van spelletjes.”

Bron: de Gelderlander Website

Reactie op de website van de Gelderlander door Jan:

Het is zelfs nog erger met het door Leurs bedoelde LPG-raadslid. Er is niet slechts een rechterlijke procedure, maar zelfs een tegen hem uitgesproken vonnis. En aan dat vonnis wordt door hem geen gevolg gegeven. Raadsleden hebben, naar ik begrijp, volgens de integriteitscode, een voorbeeldfunctie. Niet erg chique, wat hier met instemming van de LPG-fractie is gebeurd.

Dus, mevrouw Delissen, dit is geen olie op het vuur rond die affaire.

Dit is een “klokken-luiders-zaak”.

In uw functie van voorzitter van de gemeenteraad, hoort u naar mijn mening ook niet publiekelijk een waardeoordeel te geven over het handelen ter vergadering van een raadslid. ( quote: “geen goede timing, olie op het vuur” ).

Toen het begrip “verduistering” vanuit de LPG-fractie werd gebezigd tijdens de “affaire Van Geest”, heeft u zich daar, voor zover mij bekend, niet publiekelijk vermanend over uitgelaten.

jan – 04-02-2009 | 21:46

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: