Zwembad Dichterbij Velp voorlopig open.

In de vergadering van 9-12-2008 heb ik U de toezegging gedaan dat ik U zou infomeren over nieuwe ontwikkelingen m.b.t. het zwembad van Dichterbij.

Na overleg met de voorzitter van de raad van bestuur, de locatie manager en de manager gebouwen beheer, is mij het volgende toegezegd: Het zwembad wordt inderdaad niet per 1-1-2009 gesloten.

Dichterbij is momenteel in onderhandelingen met mogelijke kopers. Men gaat ervan uit dat het zwembad tot 1-3-2009 open zal zijn. De huidige gebruikers kunnen dus tot 1-3-2009 nog gebruik maken van het zwembad.

Er wordt druk onderhandeld met drie mogelijke kopers waarvan één mogelijk koper zeer serieus is, in die onderhandelingen zal vanuit Dichterbij mee genomen worden dat de huidige gebruikers ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken. Of dat ook echt zal kunnen is nog niet zeker.

Zodra er meer bekend is over de onderhandelingen zal ik u opnieuw informeren.

Bron: informatie wethouder Opsteegh

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: