Vier vacatures bij de Gemeente Grave.

De gemeente Grave is gestart met een professionaliseringsproces dat zal leiden naar een moderne, klantgerichte, efficiënte en dienstverlenende organisatie.

Hierin zijn de leidinggevenden integraal verantwoordelijk voor hun afdeling en wordt veel verantwoordelijkheid neergelegd bij de medewerkers.

De centrale doelstelling is de integrale werkwijze en de klantgerichtheid van alle gemeentelijke disciplines binnen de wettelijke kaders te vergroten.

De ambtelijke organisatie bestaat uit drie afdelingen: Bedrijfsvoering, Inwoners & Zorg, Ruimte & Wonen evenals een Veiligheidsbureau.

De volgende vacatures moeten z.s.m. vervuld worden:

Beleidsmedewerker onroerende zaken, grondexploitatie en grondzaken.
Beleidsmedewerk(st)er Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.
Beleidsmedewerk(st)er Financiën.
Beleidsmedewerk(st)er Economische Zaken

Gemeentesecretaris Geer Hubers, heeft een presentatie voor de gemeenteraad gehouden waarin hij via een kort historisch overzicht, stand van zaken afdelingen en clusters, resultaten Publieks-balie tot het gewenste dienstverleningsconcept kwam.

“Wat viel mij op vanaf febr. 2008?” “Missie van de organisatie” “Wat stellen we concreet voor?”

“De ambtelijke organisatie is de professionele partner die op integrale wijze producten en diensten levert ten behoeve van een adequate ondersteuning van het bestuurlijk en politiek proces van de gemeente Grave, alsmede voor de bewoners van onze gemeente”.

Het directiemodel blijft gehandhaafd.

“Mensen maken de organisatie”

Het zijn de leidinggevenden en de medewerkers van de organisatie die zich er samen voor inzetten dat de doelstellingen van de organisatie worden gehaald; dat samen gewenste kwaliteiten ontwikkeld worden.”

Rol van de raad:

Vasstellen strategische vise & structuurvisie als “interne “bijbel” voor de organisatie.
Hierdoor richtingbepalend voor inrichting organisatie.
Positie van raad binnen stuurgroep strategie/strategische projecten
Accorderen jaarlijkse GREX
Voteren P&O budgetten binnen begrotingscyclus

Voor meer informatie zie: http://www.grave.nl/

In Binnenlands Bestuur staan ook nog personeelsadvertenties van Cuijk en Boxmeer. Het was een gemiste kans om die in een gezamenlijk kader te publiceren. Dus SETA zit nog niet tussen de oren !!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: