Graafse raad controleert en stelt kaders; bezoek aan Hartenaas.

Lekkages in noodlokalen, die al te oud zijn, zorgen voor onaangenaam binnenklimaat en moeten dringend vervangen worden.

Nieuw plan ligt al enige tijd op de plank en wordt gepresenteerd door de directeur.


Algemeen directeur van A 73 bepleit snellere aanpak en solidariteit bij oplossing problemen met AZC school.

Gedeelte van de aanwezige raadsleden, M.R. leden, teamleden, directeur
Kinderopvang, coordinator Peuterspeelzalen em griffier.

De Graafse gemeenteraad heeft een bezoek gebracht aan de openbare school Hartenaas. De directeur van de school en de algemeen directeur van de stichting A73 informeerden de raadsleden over: Huisvesting en Harten2 op AZC.

 • In april 2007 wordt onderzoek “Brede School Hartenaas” aangeboden aan wethouder H.Opsteegh en onderwijsambtenaar F.Vink.
 • In juni 2008 wordt concept beleidsplan huisvesting besproken. De notitie roept veel vragen op. Velen missen een breed gedragen visie. De betrokken partijen geven aan behoefte te hebben aan een moment van “brainstormen en het in kaart brengen van mogelijkheden.” Geadviseerd wordt een extern bureau in te schakelen.
 • Extern bureau komt er en dit bureau gaat een concept-visiedocument in overleg met alle betrokken partijen opstellen. Volgens het nu al aangepaste tijdspad kan de raad in nov. 2009 het visiedocument vaststellen.
 • A-73 wil meewerken aan een duurzame visie.
 • Wil betrokken worden bij ontwikkeling van Brede Scholen of Multi Functionele Centra.
 • Huidige huisvesting voldoet niet aan wettelijke eisen.
 • Dus snel een vlekkenplan en plaats daarin van Hartenaas.
 • Anders snel uitvoeren van reeds ingediende plannen.
 • Tempo is voor ons nu te laag.
 • Kansen op samenwerking tussen kinderopvang, welzijn, cultuur en sport zijn groot.
 • De veiligheid van de kinderen, die les krijgen in de noodlokalen, kan niet meer gegarandeerd worden:
 • Hoog aantal inbraken; 10 in drie jaar.
 • Hoog ziektevezuim van kinderen.
 • Lekkages.
 • CO2 meting van 13-01-2009.
 • De toekomst van Harten2 op het AZC terrein staat op het spel door de forse terugloop van kinderen. Het AZC verandert tijdelijk van karakter doordat het van een Terugkeercentrum een Opvangcentrum voor Orientatiegroepen aan het worden is omdat de toestroom van vluchtelingen weer groter aan het worden is.
 • Bovenstaande informatie is gecontroleerd bij de afdeling communicatie van het COA.
 • Bij de discussie over de toekomst van het AZC na aflopen van het kontrakt in 2010 moet over de scholen op het terrein nagedacht worden. Nu legt A73 eigen middelen bij om de exploitatie rond te krijgen. Men wil ook van andere partijen solidariteit zien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: