Gemeentelijke vacature op Economische Zaken

Jouw uitdaging
Toerisme, recreatie en economische zaken is binnen Grave uitgeroepen tot speerpunt voor de komende jaren. Aan deze uitdaging geef je vorm en inhoud door de gemeente op de (vestigings)markt te zetten. Je volgt en signaleert ontwikkelingen op het vakgebied en vertaalt dit in lokaal beleid. Je onderhoudt contacten met bedrijven in onze gemeente en begeleidt de bedrijven die zich in onze gemeente willen vestigen (bedrijfscontact-functionaris).
Daarnaast ontwikkel en onderhoud je ook een netwerk binnen de regio Land van Cuijk en de Euregio, neemt deel aan overleggroepen en ontwikkelt mede een marketingplan voor Grave/Land van Cuijk. Binnen dit takenpakket zit een overlap met recreatie en toerisme, wat een nauwe samenwerking en afstemming vraagt. Daar waar nodig worden elkaars werkzaamheden overgenomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: