Gelezen op de LPG website; opmerkelijke constatering !

Met ingang van 16 december zal de raadsfractie van de Lokale Partij Grave, op verzoek van de coalitiepartijen CDA en VVD, toetreden tot de coalitie.

De fractie van de LPG heeft besloten tot deze stap nadat in overleg met de CDA en VVD nadrukkelijk is vastgelegd dat in de resterende raadsperiode tot mei 2010 nog uitvoeringsinitiatieven zullen worden genomen voor de definitieve ontwikkeling van het Bijl/Hofplein, het herinrichten van de Loswal en het creëren van een geschikte ouderen voorziening (naar wens van deze doelgroep) binnen de gemeenschapsruimte van het nieuw te bouwen Maaszicht.

De LPG zal geen wethouder leveren, omdat het realiseren van deze in het verkiezingsprogramma van de LPG opgenomen punten een hogere prioriteit heeft dan een actieve bijdrage te leveren aan het college (we realiseren liever voor onze burgers, dan dat we zonodig op het pluche moeten zitten). De LPG zal op de korte termijn samen met de 2 coalitiepartners raadsinitiatieven nemen op deze punten.

Naast de realisatie van de 3 punten is voor de LPG belangrijk geweest, dat in het kader van de problematiek rondom het Wisseveld/Koninginnedijk, met de coalitiepartners afgesproken is, dat de raad nadrukkelijk zal bepalen welke gedeelten van dit project kostenefficiënt zullen worden gerealiseerd.

Tevens zal de rol van het college in de projectstructuur veranderen van een beleidsbepalende naar een uitvoerende.

Hiermee wordt naar onze overtuiging verdere teloorgang van de ontwikkeling voorkomen van gedeelten van het Project Wisseveld, zoals we die recent hebben gekend tijdens de deelname van de PvdA aan het College.

De fractie van de LPG kijkt uit naar de samenwerking met het CDA en de VVD en de realisatie van de voor ons belangrijke doelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: