Provinciale Staten stellen startnotities vast.

Provinciale Staten stellen startnotities Structuurvisie Ruimtelijke Ordening (RO) en Verordening Ruimte vast

Beperkte herziening RO-beleid

Provinciale Staten hebben de startnotities Structuurvisie Ruimtelijke Ordening (RO) en Verordening Ruimte vastgesteld. De startnotitie Structuurvisie werd unaniem aangenomen.
Daarin wordt uitgegaan van een beperkte herziening van het beleid op gebied van ruimtelijke ordening, zodat de focus op de uitvoering behouden blijft. Vernieuwing zit in de grotere nadruk op de kwaliteit van het landschap en een sterkere regionale sturing op het vlak van bedrijventerreinen en woningbouw.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: