Opmerkingen bj de behandeling van de WMO nota

De volgende punten wil ik onder de aandacht brengen:

 • Complimenten voor het ambtelijk stuk en de nodige overleggen die er geweest zijn.
 • Compliment dat het gelukt is om als een van de weinige gemeenten om jongeren actief in de Burgerparticipatieraad te krijgen.
 • Compliment dat er ook asielzoekers in de raad zitten.
 • Compliment dat onze eigen tijdelijke kracht mevr. Rachel Brouwer in andere gemeenten van het Land van Cuijk een zelfde nota heeft geschreven omdat Grave zo’n prima nota had.
 • Het CDA kan zich vinden in de doelstelling en het beoogd effect.
 • Het CDA wil graag inzicht in het jaarlijkse werkplan, de tussentijdse rapportage en de resultaten van het jaarlijkse klantentevredenheidsonderzoek.
 • Het CDA wil toch verder inzicht in de kosten, baten en dekking ook al is dat een lastige klus. We denken dat het toch in dit digital tijdperk mogelijk moet zijn om meer cijfers te laten zien dan nu het gaval is. We willen geen nieuwe indeling van de gemeentebegroting maar wel globale cijfers per bijv. prestatieveld.
 • Hoe hoog zijn bijv. de kosten van de uitvoering van deze taken?
 • Hoe verdeelt men de kosten in het Land van Cuijk over dit gezamenlijke project?
 • In de samenvatting staan een hele trits aan acties; is daar een tijdspad bij?
 • In de stukken is moeilijk terug te vinden wat er met de opmerkingen van de Burgerparticipatieraad en de clientverlening coordinator van Dichterbij is gedaan. Zijn deze partijen tevreden en kunnen zij zich achter deze nota stellen?
 • Het CDA wil een sugggestie aanmelden bij de Provincie Noord-Brabant in het n.a.v. van de Dorpen Derby. Paul Spekhorst, clientenadviseur van Dichterbij, bepleit in het kader van het belang van communicatie, een apart televisiekanaal dat op zondagmorgen aandacht schenkt aan Graafse zaken voor al diegenen in Grave die aan huis gekluisterd zijn. Er staan heel goede suggesties in zijn voorstel die in het kader van leefbaarheid zo overgenomen kunnen worden. Misschien kunnen de gelden van Radio Meander geburikt worden om deze suggestie verder uit te werken.
 • Tenslotte is het CDA erg verheugd dat het idee van ons raadslid Piet Gremmen om een ouderenconsultatieburo in te richten via het ook door ons gentameerde Ouderenproof en de Verankeringsgroep enthousiast ontvangen is door Maaszicht. In het nieuwe Multifunctionele Centrum moet dit een prominente plek krijgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: