MKB rapport en andere ongemakken; mijn reactie.

Benchmark onder 100 ondernemers.
Het CDA is blij dat het college onze suggestie overneemt om TNS-NIPO een benchmark-onderzoek onder honderd ondernemers uit te laten voeren. Vervolgens kan dan met de uitkomsten in de hand een Graafs economisch beleidsplan geschreven worden. Want dat missen we nog steeds.

Vraag 1. Wanneer wordt er gestart met deze benchmark?
Antwoord wethouder Bos: nog punt van nadere studie.

Euregio
Het CDA moet in discussie met de raad gaan over hun vertegenwoordiging in de Euregio. We willen meer rendement van de investering in de Euregio. Samenwerking met bijv. jachthavens, culturele instellingen enz. kunnen ons inziens aantrekkelijk zijn voor Grave.

Vraag 2. Wanneer wordt er verantwoording afgelegd door de huidige afgevaardigde binnen de Euregio aan de gemeenteraad?

Antwoord Bos: dit is nieuw voor mij. Komen we op terug.

Startnotities Economisch beleid en Recreatie en Toerisme

Vraag 3. Wanneer komen deze startnotities?
Antwoord: in februari komen deze notities in de raad enz.

Kaderstellen door de raad
De raad moet kaderstellen horen we heel vaak verkondigen. Daarom laten we net als bij het Welstandsdebat een debat houden over Economische Zaken als de Startnotitie Economische Zaken gereed is en een debat over Recreatie en Toerisme als de beleidsmedewerker zijn startnotitie gereed heeft. We kunnen dan samen met o.a. K.v.K., Ondernemers, Bezoekersmanagement, Banken, Makelaars en Bewoners de definitieve nota’s vormgeven.

Vraag 4. Wat vinden de collega-raadsleden van deze suggestie?
Antwoord: in overweging nemen tijdens het “dromen over de toekomst” onder de kerstboom.

Ambtelijke organisatie
Het CDA wil dat de organisatie omgevormd wordt tot een organisatie waarbij resultaatgerichtheid, klantgerichtheid en professionaliteit vanzelfsprekend zijn. We rekenen er op dat dit onder leiding van de nieuwe directeur en met de toegezegde aanpassingen binnen het leidinggevende kader het komend jaar gaat lukken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: