MKB rapport en andere ongemakken; mijn reactie.

N.a.v. het plaatsen van het MKB rapport op de raadsagenda van 16 dec. wil ik onderstaande opmerkingen die ik binnen het CDA geopperd heb tijdens de begrotingsbehandelingen kwijt; toen was de slechte uitkomst van dit onderzoek nog niet bekend.:

Het CDA is blij dat het college onze suggestie overneemt om TNS-NIPO een benchmark-onderzoek onder honderd ondernemers uit te laten voeren. Vervolgens kan dan met de uitkomsten in de hand een Graafs economisch beleidsplan geschreven worden. Want dat missen we nog steeds.

Vraag 1:Wanneer wordt er gestart met deze benchmark?

Het CDA moet in discussie met de raad gaan over hun vertegenwoordiging in de Euregio. We willen meer rendement van de investering in de Euregio. Samenwerking met bijv. jachthavens, culturele instellingen enz. kunnen ons inziens aantrekkelijk zijn voor Grave.
Vraag 2.: Wanneer wordt er verantwoording afgelegd door de huidige afgevaardigde binnen de Euregio?
Het CDA wil het werk van de streekmanager voorzetten. Mede door zijn inzet kan de Prinses Margriet waarschijnlijk spoedig zijn diensten aan toeristisch en recreatief Grave gaan aanbieden en krijgt Grave er een ster bij in het aanbod op dit terrein.

Het CDA wil dat de organisatie omgevormd wordt tot een organisatie waarbij resultaatgerichtheid, klantgerichtheid en professionaliteit vanzelfsprekend zijn. We rekenen er op dat dit onder leiding van de nieuwe directeur en met de toegezegde aanpassingen binnen het leidinggevende kader het komend jaar gaat lukken.

Het CDA is niet erg gelukkig met het academisch aandoend antwoord op onze opmerking over de hoogte van de bouwleges. Eigen Huis dicht Grave een vijfde plaats toe in de top tien van duurste gemeenten van Nederland.

De Nota Recreatie en Toerisme. Letterlijk citaat uit de begrotingsbehandelingen:

Notitie is in concept nagenoeg afgerond. Vraag 3.:Wanneer komt deze startnotitie?

Behandeling in de raad is voorzien in december 2008. De nota ontbreekt nog steeds op de agenda.

Ik ben erg nieuwsgierig naar deze toegezegde notitie. We willen
vanaf deze plaats de vrijwilligers van het Bezoekersmanagement bedanken voor
hun tomeloze inzet en ze weer veel succes wensen met de organisatie van bijv.
het Waterfestival en hun pogingen om zo mogelijk de terugkeer van de ijsbaan en dan op de Markt te krijgen.

De raad moet kaderstellen horen we heel vaak verkondigen.

Daarom laten we net als bij het Welstandsdebat een debat houden over Economische Zaken als de Startnotitie Economische Zaken gereed is en een debat over Recreatie en Toerisme als de beleidsmedewerker zijn startnotitie gereed heeft. We kunnen dan samen met o.a. K.v.K., Ondernemers, Bezoekersmanagement, Banken, Makelaars en Bewoners de definitieve nota’s vormgeven.Vraag 4.: Wat vinden de collega-raadsleden van deze suggestie?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: