Meer woningen in het groen, minder appartementen

Conclusies regionale woonverkenning Breda-Tilburg: meer woningen in het groen, minder appartementen. Land van Cuijk en Maasduinen zal er niet veel van afwijken. Misschien is het raadzaam om zo’n woonverkenning ook in deze regio te gaan houden.

Grave doet het dus zo gek nog niet met plannen in Escharen en Velp. In het fotoarchief foto’s bijeenkomst in Dorpshuus van Dorpsraad Escharen; meer dan 80 belangstellenden.

Er worden teveel appartementen gebouwd en er is meer behoefte aan de bouw van eengezinswoningen. Dit blijkt uit de regionale woonverkenning van de regio Breda-Tilburg. Aanleiding voor de verkenning was ook dat er veel meer plancapaciteit voor woningbouw is dan nodig om in de behoefte te voorzien. Provincie en gemeenten gaan maatregelen nemen om de bouwprogramma’s beter af te stemmen op de concrete vraag van woonconsumenten.

De gemeenten beschikken gezamenlijk over veel meer plancapaciteit dan nodig is om in de behoefte tot 2020 te voorzien. Daarom moeten er opnieuw keuzen gemaakt worden op welke locaties gebouwd wordt en welke woningtypen daar gebouwd moeten worden. Omdat al veel vast ligt zal het moeilijk zijn het huidige programma op korte termijn aan te passen. Toch gaat de regio hierop inzetten om zo het woningaanbod kwalitatief beter aan te laten sluiten op de vraag.

Zonder ingrepen zal de doorstroming nog verder stagneren. Als de plannen bij het oude blijven is de kans aanwezig dat een deel van de gebouwde appartementen niet wordt bewoond of niet wordt ontwikkeld omdat het aanbod de vraag overstijgt. Plannen die belangrijk zijn voor de stedelijke vernieuwing dreigen dan te vertragen.

Uit de verkenning blijkt dat liefst 55% van het bouwprogramma in de komende jaren bestaat uit appartementen. Dit percentage moet worden teruggedrongen. Het is nodig om meer woningen in groen-stedelijke en dorpse woonmilieus te realiseren. De grote steden moeten zich meer dan nu richten op de bouw van middeldure woningen (175 tot 275.000 euro) in een groene setting. Om een te sterke vergrijzing tegen te gaan en het voorzieningenniveau te behouden moet er in de kleine kernen vooral gebouwd worden voor starters en jonge gezinnen.

De adviezen uit de verkenning zijn overgenomen in het regionaal planningsoverleg Breda-Tilburg. Dit overleg bestaat uit de gedeputeerde RO en de wethouders RO die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de regionale woningbouwprogrammering, In 2009 gaan de provincie en de gemeenten samen werken aan de actualisatie van het woningbouwprogramma. De regio Breda-Tilburg omvat de gemeenten: Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Goirle, Gilze en Rijen, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Oosterhout en Tilburg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: