LPG regeert voor Bijl/Hofplein

Oppositiepartij LPG ondersteunt de Graafse coalitie (CDA,VVD) om drie punten uit het verkiezings-programma te realiseren, zegt fractievoorzitter Anja Henisch.

Het gaat om:
1. De ontwikkeling van het Bijl/Hofplein.
2. Het opknappen van de Loswal.
3. Het creeren van een geschikte ruimte voor ouderen in Maaszicht.

Deze week werd bekend dat LPG toetreedt tot de coalitie en dat er geen opvolger komt voor wethouder Jacques van Geest. Die stapte in oktober op.

Mijn reactie:

1. Bij de behandeling van de begroting is op vragen van het CDA door de CDA wethouder Ruimte en Wonen Harry Opsteegh nadrukkelijk gesteld dat het in de lijn der verwachting ligt dat in april de sloop van het stadhuis kan beginnen en dat daarna de bouw door Maasland kan beginnen.

Het CDA is erg benieuwd hoe wethouder Bos, die nu portefeuillehouder is, de onlangs door de LPG gestelde vragen beanwoordt.

2. Dezelfde wethouder verklaarde toen ook al dat er spoedig overleg met Rijkswaterstaat is over het aanpakken van de Loswal i.v.m. de peilopzet van de Maas met 20 centimeter. Het college heeft ook krediet uitgetrokken om het project Maasboulevard aan te pakken. Dit omvat het gebied van Oude Haven tot en met de Nieuwe Haven inclusief Scheepswerf en Loswal.

3. Bij de behandeling van de startnotitie Maatschappelijke Voorzieningen deze week in de voorbereidende vergadering heeft CDA wethouder Harry Opsteegh nadrukkelijk verklaard dat KBO Grave en RGOG diverse keren in hebben kunnen spreken over de plek voor de ouderen in het Nieuwe Maaszicht. De contouren van de diverse ruimten liggen vast; het gaat nu over de indeling enz.

Burgemeester Wilma Delissen ontraadde de raad om mede op de stoel van de gebuikers te gaan zitten. Dit zorgt alleen maar voor onrust enz. is haar ervaring. In haar vorige gemeente waar ze ook een klus rond een Multifunctioneel Centrum tot een goed einde heeft gebracht speelde dat ook.

Aan alles wordt gedacht: biljards en een grote zaal voor ongeveer 350 personen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: