Grave en www.waarstaatjegemeente.nl; benchmarkhuis

Waarom loopt de Monitoring van het Bestuursakkoord via Waarstaatjegemeente.nl? Door de monitoring te laten verlopen via Waarstaatjegemeente.nl leggen gemeenten zélf verantwoording af over hoe ver zij zijn met de doelen uit het Bestuursakkoord. Dit voorkomt dat zij extra monitors krijgen opgelegd vanuit het Rijk. Gemeenten laten via Waarstaatjegmeente immers zelf zien hoe zij het doen. Dit past bij het principe van Waarstaatjegemeente.nl. Door deelname geven gemeenten openheid over hun prestaties.

Hoe meer gemeenten deelnemen, hoe duidelijker het signaal: wij hebben geen extra monitors nodig, wij monitoren onszelf.

Wat moet uw gemeente doen om deel te nemen? Om deel te nemen aan de monitoring vult uw gemeente één vragenlijst is. Hiervoor logt u in op Waarstaatjegemeente.nl. Wilt u de vragenlijst eerst inzien? Aan de rechterkant van deze pagina kunt u deze downloaden.

Tot wanneer heeft uw gemeente de tijd? Gemeenten hebben tot 19 december 2008 de tijd om de vragenlijst in te vullen op Waarstaatjegemeente.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: