CDA steun voor behoud zwembaden Dichterbij

Terwijl de publieke tribune overvol was met clienten en personeel van Dichterbij spraken twee personen in om het bijzondere bad te behouden. Een vrijwilligster en de voorzitter van de vereniging voor mensen met een lichamelijke beperking bepleitten een openblijven van het zwembad.
Ruim 700 handtekeningen kreeg de burgemeester aangeboden. Door veranderingen binnen de bekostiging via de AWBZ kan Dichterbij de baden niet meer exploiteren.

CDA Wethouder Harry Opsteegh zei dat hij al diverse keren overleg gepleegd heeft met betrokkenen om het tij te keren. Gisteren heeft hij nog overleg gehad met de manager gebouwenbeheer die de opdracht van de Raad van Bestuur heeft gehad om de baden te verkopen. Zijn inzet is om te zorgen dat de doelgroepen die er nu gebruik van maken dit kunnen blijven doen. Hij heeft ook kontakt gehad met een van de voorzitters van de Raad van Bestuur die de gang van zaken betreurt en wel de kans wil bieden om te onderhandelen over eventuele overname door partijen.

CDA achterbanlid Peter Martinn, toevallig als WMO deskundige gast van onze CDA fractie aangeschoven aan de vergadertafel zei:”Omdat ik goed bekend ben binnen de Dichterbij-organisatie heb ik inzage gevraagd in de cijfers van het Zwembad in Velp. Investeringen en exploitatiecijfers zijn moeilijk te achterhalen maar zijn wel wezenlijk belangrijk voor eventuele overnames en/of reddingsoperaties.

CDA raadslid Jacques Leurs wil onderzocht hebben of clienten van Dichterbij of leden van de Verenigingen die daar om medische redenen zwemmen recht op WMO gelden hebben. Ook gaat hij de problematiek neerleggen bij CDA Statenleden van de Provincie en CDA Tweede kamerleden in Den Haag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: