Wijkraad Binnenstad presenteert Visie Ontwikkeling

Het bestuur van de wijkraad Binnenstad Grave overhandigde in de persoon van de voorzitter, Peter Martinn, aan het college hun visie-document.

In een korte samenvatting staan de volgende onderwerpen: Woon-en werkklimaat, verkeersveiligheid en parkeerbeleid, inrichting openbare ruimte.

In zijn conclusie schrijft de voorzitter: “Mijn conclusie moet dan ook zijn dat het College van Burgemeester en Wethouders zich, willen zij niet ongeloofwaardig overkomen, dienen te richten naar onze verwachtingen.”

De wijkraad wil: 1. Tijdige informatie van beleidsplannen 2. Daadkracht in de uitvoering 3. Handhaving van vastgesteld beleid.

De Scheepswerf: Een van de belangrijkste werkgevers van Grave. Hierop moeten we zuinig zijn. Natuurlijk veroorzaakt de werf overlast, maar deze is in de loop der jaren al aanzienlijk verminderd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: