Replieken van het college; begroting 2008

Het college heeft gereageerd op de begrotingsvoorstellen van de diverse fractie. Op www.cdagrave.nl kunt U deze replieken lezen.
De raadsleden bereiden nu hun reacties weer voor en dit noemen we dan weer duplieken. Dinsdagmiddag om 16.00 uur beginnen in het openbaar de begrotingsbehandelingen in het Stadhuis. Het CDA zal terugkomen op diverse zaken en eventueel moties of amendementen indienen.
De volgende zaken komen zeker op ons verzoek ter sprake: Hampoortbruggen, hoogte bouwleges en grafrechten, ondernemersbenchmark, Visie 2020, langdurigheidstoeslag, Voedselbank, Brabants Verkeersveiligheidslabel, Rijks minima-uitkering 50 euro en Harmonie Stad Grave

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: