Centrummanagement en Parkmanagement in Grave ?

Centrummanagement Brabant

Aftrap Programma Centrummanagement Brabant
Op 8 oktober werd het nieuwe Programma Centrummanagement Brabant gepresenteerd in het Frits Philips Muziekcentrum in Eindhoven. Met dit vierjarige programma wil de Kamer van Koophandel (KvK) Brabant organisaties voor centrummanagement ondersteunen bij professionalisering en de verdere kwaliteitsslag, samen met Hoofdbedrijfschap Detailhandel, MKB Brabant en het Platform Binnenstadsmanagement.

Samenwerking
“De stimuleringsregeling is een buitengewoon goede insteek”, meent Rien Damen, voorzitter van Stichting Centrummanagement Oss. “De KvK speelt terecht in op initiatieven van ondernemers en gemeente. Het is ook goed dat de KvK hand- en spandiensten gaat verrichten, bijvoorbeeld op het gebied van coaching. Oss is ambitieus op het gebied van centrummanagement. Het centrum moet de ‘huiskamer’ van de stad worden. Om dit ideaal te realiseren, is een actiever en meer ontwikkelingsgericht centrummanagement nodig. Met de stimuleringsbijdrage gaan we een duidelijke communicatiestrategie neerzetten.”

Free riders
Ook Ferry Tausch van de werkgroep citymanagement Schijndel ontving namens de winkeliersverenigingen Hart van Schijndel en ‘t Zuid, de cheque van 10.000 euro. Hij ziet centrummanagement als een oplossing voor het probleem met ‘free riders’. “Bovendien is het een manier om de krachten te bundelen en de concurrentieslag met de regio aan te gaan. Een goede organisatie voor citymanagement moet het imago van Schijndel als totaal winkelcentrum gaan uitdragen. Voor ons, als kleinere ondernemersverenigingen, is de stimuleringsbijdrage een mooie aanvulling op de middelen.”

Graveon
De Graafse ondernemersvereniging wil graag samen met de gemeente de mogelijkheden onderzoeken om ook in Grave het centrummanagement en het parkmanagement aan te pakken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: