13 okt. 2017

Vragen uit de raad: Astrid Bannink.


In Escharen groeit het onkruid gestaag en ontsiert het aanzien van de wegen en trottoirs. Bovendien worden bomen niet of onvoldoende gesnoeid waardoor bij een geringe hoeveelheid wind de takken breken en naar beneden vallen. Deze bomen behoeven op korte termijn aandacht. Snoeien en nog eens snoeien en dood hout verwijderen. Daarnaast speelt vooral op de Zanddijk dat de wortels van diverse bomen ervoor zorgen dat muren e.d. scheuren. Ook wordt het wegdek ontwricht, waardoor er voor voetgangers en fietsers zeer gevaarlijk situaties ontstaan. Volgens een ambtenaar van de gemeente : Gedupeerde bewoners moet eventuele schade zelf claimen bij de verzekeringsmij van de Gemeente! Mijn vraag, klopt dat laatste? En op welke termijn staat het groen onderhoud van Escharen op de planning? En het kloppen wat betreft schade verhalen bij de verzekering van de Gemeente is mijn vraag worden de wortels dan niet bijgehouden door de gemeente zodat ze geen schade aanrichten aan wegdek en eventuele omliggend tuinen?

Andere vraag: afgelopen week presentatie van bureau West 8 bijgewoond. Een onderdeel van de visie is bouw Prinsenstal. Welke stappen moeten we als Raad op korte termijn nemen om te zorgen dat ze hier snel mee van start gaan?
Vraag: onlangs is het RV inzake bouw Sprankelterrein van de agenda gehaald. Wat gaat hier nu nee gebeuren en op welke termijn komt dit RV weer terug naar de Raad?

Vraag: ook tijdens de presentatie van West 8 werd stilgestaan bij de verkeersveiligheid van de brede school op het Visio terrein. West 8 kwam met andere voorstellen. In hoeverre worden deze nu meegenomen?
Vraag: wat is de status van de gesprekken met de eigenaar van de huidige Lidl pand? Met andere woorden de portefeuillehouder zou in gesprek gaan met eigenaar om te kijken of het mogelijk is om hier woningen te realiseren. Als we de bestemming van dit pand willen wijzigen wat zijn de de eventuele gevolgen hiervan? 

Geen opmerkingen: