13 okt. 2017

Bestuurlijke toekomst Land van Cuijk.


Uitvoering motie verkenning bestuurlijke toekomst Land van Cuijk-opiniepeiling.

De raad heeft op 20 september jl. een motie aangenomen over de verkenning bestuurlijke toekomst Land van Cuijk. De raad heeft het college opgedragen om met een voorstel te komen over een opiniepeiling. Het college is gestart met de voorbereidingen om de motie uit te voeren. 


Het is aan de raad om de vraag/vragen van de opiniepeiling te formuleren. Om dit te bespreken vindt na afloop van de agendacommissie van 14 november a.s. een vergadering van het presidium plaats.

Het is de bedoeling om dan van gedachten te wisselen over de vraagstelling van de opiniepeiling. Suggesties zijn welkom. 

Geen opmerkingen: