26 sep. 2017

Verklaring Keerpunt 2010 na de, door de Gelderlander genoemde, "Nacht van Ben Litjens".

Uit mijn foto-archief: interview Maasland FM

Noodrem

In de trein hangt onder het bordje noodrem: ‘Misbruik wordt gestraft’. Ben Litjens trok totaal onverwachts aan de noodrem. Waarom vraagt iedereen zich af? Tijdens de raadsvergadering van afgelopen woensdag, op ‘H’ Day, moest door de Graafse raad van 15 raadsleden over de meest gewenste bestuurlijke toekomst van Grave binnen het Land van Cuijk besloten worden. Na jaren van praten, overleggen, rapporten en bestuurskrachtonderzoeken maken zou de langzame boemeltrein, die ‘Samenwerking Land van Cuijk’ heet, vervangen moeten worden door een snelle T.G.V genaamd: Land van Cuijk 2.0. Keerpunt 2010 heeft ‘met hart en ziel’ in haar logo staan. Deze waarde staat bij fractie en bestuur hoog in het vaandel. Zo staan we midden in de Graafse samenleving.

‘Stormpje in een glaasje Maaswater tijdens een Poolse Landdag’

Tijdens de door menigeen ‘Poolse Landdag’ genoemde vergadering ontstond er een ‘Stormpje in een glaasje Maaswater’. Ons Keerpunt 2010 raadslid Ben Litjens trok onverwachts aan de noodrem. Ben stemde voor het amendement van het CDA, om te kiezen voor de vorming van één nieuwe gemeente Land van Cuijk in de periode 2023 – 2025, waarbij in 2020 het definitieve besluit genomen wordt. Vervolgens stemde hij tegen het uiteindelijke raadsbesluit. Zijn tegenstem ontlokte  juichkreetjes binnen de LPG gelederen bij zowel het collegelid, de fractie en de achterban. Voor veel anderen werd het een anticlimax en horrorscenario. Onze fractievoorzitter Nel Schuts en het fractielid Hennie Bongers hadden tijdens het debat een duidelijke onderbouwing van het Keerpunt 2010-standpunt voor het voetlicht gebracht, die terug te lezen is op ons weblog. Als raadslid mag en/of moet je zonder last of ruggenspraak kunnen functioneren.

‘Twee signalen afgeven’

Ons raadslid Ben Litjens wilde door zijn greep aan de noodrem. twee signalen afgeven. Maandenlang probeerde hij om via een  referendum de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp aan de voorkant mee te laten beslissen over de bestuurlijke toekomst van onze mooie gemeente. Echter, een motie voor daarvoor vereiste referendumverordening is in het verleden meermalen geblokkeerd. In de vergadering werd zijn poging om de burgers mee te laten beslissen door de coalitie gekaapt en werd de opiniepeiling uit de hoge hoed getoverd. Het andere signaal dat ons raadslid Ben Litjens wilde afgeven was zijn vrees dat er een te grote afstand ontstaat tussen bestuur en de inwoners van de grote nieuwe gemeente Land van Cuijk 2.0 met  33 dorpen en een stad. Ben had bij de stemming een stemverklaring moeten afleggen waarin hij aan kon geven dat hij voorstander was van het idee van de politieke partij ABC uit Cuijk. Deze partij diende in Cuijk een amendement in om te komen tot de vorming van één gemeente   Cuijk-Grave-Mill. Als Ben dat eerder binnen de fractie en tijdens de discussie ingebracht had dan kon er ook in Grave een amendement van die strekking ingediend worden.

Hoe verder?

Na rijp beraad en na diverse gesprekken met de voorzitter en de fractieleden en een overleg in ons prachtige Multifunctioneel Centrum Catharinahof, door ons steeds Kultuurhuus genoemd, hebben we het geschonden vertrouwen in elkaar hersteld en ook uitgesproken. De fractie en het bestuur vinden dat door middel van praten met elkaar de beste bestuurlijke toekomst voor Grave bereikt moet worden. Via machtsspelletjes in de raad, regieteam en andere gremia isoleren we onszelf en wordt Grave Het Lachertje van het hele Land van Cuijk. Door wie worden we dan nog serieus genomen?

Tenslotte

Bestuur, fractie en leden gaan door om ‘De Zaklantaarn’ voor de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp te blijven. Onze positieve energie gaat weer volop in de voorbereidingen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ons weblog wordt momenteel omgebouwd naar een moderne website waarop alle duizenden foto’s en berichten gemakkelijk zijn terug te vinden. We hebben daarvoor het startend Graafs bedrijf Christ@n Online in de arm genomen.

Voorzitter Keerpunt 2010
Jacques Leurs


Geen opmerkingen: