28 sep. 2017

Leo Verhoef: jaarrekening 2016 is misleidend.

Van: Leo Verhoef

Verzonden: dinsdag 26 september 2017 12:06 Aan: Sophie de Best
Onderwerp: Jaarrekening 2016 Grave misleidend


Aan de gemeenteraad(sleden) van Grave

De jaarrekening 2016 van gemeente Grave is misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo.

Er was in 2016 niet een nadelig saldo van 0,4 miljoen euro, wat het gemeentebestuur u in de jaarrekening en in de berichtgeving daarover voorhoudt. Onderzoek van de jaarrekening laat zien dat er in werkelijkheid een nadelig saldo is van 2,1 miljoen euro.


Ook de weergave van de financiële positie klopt niet.

Ook de jaarrekeningen 2015 en eerder waren misleidend. Inmiddels zijn de verschillen vanaf 2007 opgelopen naar 15,0 miljoen euro.


U vindt heel veel meer over "Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag" op www.leoverhoef.nl

U vindt de bevindingen over de jaarrekeningen van Grave op de website in de lijst "Uw gemeente en provincie" in de linker (rode) kolom.

Mijn brief van vandaag en de berekening van het werkelijke saldo alsook mijn eerdere correspondentie met u over de misleidende jaarrekeningen van Grave vindt u op www.leoverhoef.nl in "Dossier: Grave" in de rechter (blauwe) kolom.

Wat heb je aan misleidende jaarrekeningen?

Met misleidende jaarrekeningen kunt u uw belangrijkste taak niet uitoefenen! Neemt u genoegen met misleidende jaarrekeningen?
Een misleidende jaarrekening mag u uiteraard niet goedkeuren!

Zullen de begroting 2017, een belangrijk sturingsmiddel, en binnenkort de begroting 2018 niet even misleidend zijn?
Vriendelijke groet, drs. L.W.Verhoef registeraccountant 

Geen opmerkingen: