3 sep. 2017

Houten fietsbrug en fietspad Steenhuislaan dichterbij?

Vergadering Raadscommissie Ruimte 05-09-2017
Kragten heeft de aanleg van een houten fietsbrug op deze plek doorgerekend. In de commissie ruimte wordt over dit voorstel vergaderd. Later neemt de raad een beslissing. Ook wordt voorgesteld om in de Steenhuislaan een extra fietspad aan te leggen.

Voor een volledig onderbouwde raming wordt verwezen naar de bijlage van dit voorstel. Daarin zijn verdere uitgangspunten benoemd.

Investeringskrediet
page2image14240
Afschrijvingstermijn
Investeringskrediet
page2image16304 page2image16728
Kosten investering incl. rentelasten
Fietspad Jan Luijkenstraat
page2image19696
40 jaar
€ 95.000
page2image21840 page2image22264
€ 114.475
Brug Graafse Raam
page2image25032
40 jaar
page2image26424
€ 620.000
page2image27944 page2image28368
€ 747.100
page2image29336 page2image29760
Parkeerterrein basisschool
25 jaar
€ 190.000
€ 214.700
Totaal
page2image36040
€ 905.000
page2image39304 page2image39896
€ 1.076.275Geen opmerkingen: