8 sep. 2017

Eindrapport Berenschot is openbaar.


11.4 ADVIEZEN EN AANBEVELINGEN
Berenschot adviseert de vijf gemeenteraden vanuit het onderzoek naar de best duurzame vorm van verregaande samenwerking in te stemmen met de volgende punten:
Hoofdadviezen
A
De geformuleerde Ambities, Opgaven en Uitdagingen zijn de basis en uitgangspunt voor de regio-agenda van het Land van Cuijk
B
Het samenwerkingsperspectief is de vorming van een nieuwe gemeente (herindeling) voortkomend uit Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis
C
De nieuwe gemeente hand in hand te laten gaan met schaalverkleining door multikernenbeleid met kern-democratie
D
Één van de twee scenario’s, “Stip op de horizon” of
“Nu doorpakken” wordt als pad gekozen om het samenwer- kingsperspectief van één gemeente Land van Cuijk te bereiken

Ondersteunende adviezen
E
De gemeenten investeren in inhoudelijke verdieping, nadere kennismaking en onderling vertrouwen
F
De gemeenschappen worden geïnformeerd over het genomen besluit en krijgen inzicht in de vervolgstappen die gemaakt gaan worden
G
De provincie Noord-Brabant en omliggende gemeenten worden geïnformeerd over het besluit en de voorgenomen vervolgstappen
H
De gemeenteraden en colleges komen snel na besluitvorming bijeen om kaders mee te geven behorend bij het gekozen scenario

Geen opmerkingen: