16 sep. 2017

De Gelderlander peilde de meningen van alle raadsfracties aan de vooravond van "H" Day.

Meningen herindeling verdeeld

Land van Cuijk


DE GEMEENTERAAD VAN SINT ANTHONIS BIJEEN. ARCHIEFFOTO
JA
Boxmeer
VDB/LO, Johan Hermanussen: ,,De brief van de provincie liegt er niet om. Je moet nu de trein naar een grote gemeente Land van Cuijk in gang zetten.''


VVD, Judith Logtens: ,,Er komen veel nieuwe bestuurlijke taken op ons af. Je krijgt meer bestuurskracht.''

PK, Han Welbers: ,,Als je mee wilt blijven praten, moet je wel. Anders praat je
straks alleen over de subsidie van de voetbalclub."

CDA, Twan Stiphout: ,,Nee is geen optie. We zien wel problemen met de belangen van de kernen."

LOF, Frans van der Zande: ,,De afgelopen tien jaar is gebleken dat als je vrijblijvend samenwerkt, dat dit weinig oplevert.''

NEE

SP, Johan Koelman: ,,Er zit geen meerwaarde voor de burger in. Wij vinden dat de afstand burger-politiek niet mag toenemen.''


Grave
JA


Keerpunt 2010, Nel Schuts: ,,Nu doorpakken, er is al genoeg gepraat sinds 2011.''

CDA, Ben Peters: ,,Met een adviesraad Land van Cuijk waarin alle fracties vertegenwoordigd zijn, met een naar stemverhouding gewogen stem.''

VPGrave, Jacques van Geest: ,,Bestuurskracht van kleine gemeenten is onvoldoende. Als grote gemeente ben je veel beter in staat goede mensen aan te trekken.''

NEE

Trots Liberaal Land van Cuijk, Frans Smulders: ,,Er zijn nog te veel bezwaren om voor herindeling te kiezen.''

LPG, Rick Joosten: ,,Herindelen is geen optie. Grave is toekomstproof. Uit onderzoek blijkt dat er louter negatieve effecten zijn voor inwoners na herindeling.''


WEET NIET

VVD, Rob Bannink: ,,Geen ja en geen nee. Wij vinden dat we de partijen die na de raadsverkiezingen van 2018 de coalitie vormen niet moeten opzadelen met ons besluit.''

Mill en Sint Hubert
JA


CDA, Edwin van Schipstal: ,,Omdat bijna alles al besloten wordt in regionaal verband.''

Dorpslijst Langenboom, Frans van der Heijden: ,,Wij gaan alleen akkoord als de zeggenschap van de kernen goed verankerd is.''

NEE

Algemeen Belang'90, Erik Rietveld: ,,Er moet helemaal niks en er is voor Mill geen aantoonbare urgentie te fuseren.''

WEET NIET

Vier Kernen Partij, Sjors van Kempen: ,,We wachten de discussie woensdag af.''

Cuijk
JA


CDA, Joost Hendriks: ,,Wij stemmen met volle overtuiging voor één gemeente in 2023. Gelet op strategische opgaven, de bestuurskracht en de ambtelijke kwaliteit.''

Liberaal LvC, Liesbeth van Heeswijk: ,,Wij zijn voor herindelen omdat we het beste met onze inwoners voor hebben: economisch krachtige regio en blijvende leefbaarheid voor kernen.''

PvdA, Jaap Hengeveld: ,,Er komen steeds meer wettelijke taken op gemeenten af. Als kleine gemeente red je het niet meer.''

D66, Arthur Baudet: ,,Wij staan volmondig achter het besluit om tot één gemeente te komen. Het rapport Berenschot geeft hiervoor genoeg argumenten.''

NEE

ABC, Helma Pluk: ,,De afstand tussen gemeente en burgers wordt te groot. Wij stellen een fusie voor van Cuijk, Grave en Mill, gemeenten die al samenwerken.''

WEET NIET

VVD, Willemieke Vervoort: ,,Gaat er ook om hoe bij een eventuele herindeling de afstand tussen burger en bestuur zo klein mogelijk te houden.''

SP, Bregje van Lieshout: ,,Zaterdag gaan we weer inventariseren hoe inwoners van Cuijk erin staan. Of een herindeling helpt de politiek dicht bij de burger te laten komen, is ons nog niet duidelijk.''

PLC, Henk Siroen: ,,Wij bepalen ons standpunt dinsdag. Al zijn we niet principieel tegen herindeling.''

Sint Anthonis
JA


Onafhankelijk Sint Anthonis, Rien Jansen: ,,Ja, maar dan moet onder meer de zeggenschap per dorp geregeld worden en ook de financiering.''

VVD, Jeroen van Acquoij: ,,We moeten niet blijven aanmodderen.''

WEET NIET

Sint Anthonis Nu, Ad de Kort: ,,Als fractie doen wij hierover nu geen uitspraak.''

CDA, Wilbert Egelmeers: ,,We laten ons standpunt pas woensdag weten. Ook omdat er in de fractie wisselend over de herindeling gedacht wordt.''

Woensdag komen de gemeenteraden van de vijf gemeenten die (eventueel) opgaan in Land van Cuijk bijeen om te stemmen over de herindeling. De Gelderlander peilde de stemming onder de politieke partijen in de gemeenten.


Geen opmerkingen: