25 aug. 2017

Werkbijeenkomst raden Land van Cuijk: woensdag 30 augustus om 19.30 uur in de Schouwburg van Cuijk.


Nemen de gemeenteraden na 13 jaar praten eindelijk een krachtig/prachtig besluit over de bestuurlijke toekomst van het  Land van Cuijk, Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Anthonis?

Tijdens deze openbare werkbijeenkomst worden het rapport "Een ongekende bestemming?" en het advies van procesbegeleider Peter van der Velden nader toegelicht.

Collegeleden hebben deze avond geen actieve rol.

Programma

19.30 uur        Opening door de burgemeester Wim Hillenaar

19.35 uur        Toelichting rapport Berenschot door Hans van der Werff

                       Bijzondere aandacht voor:
                      -  Opbouw redenering, keuze voor de twee scenario's, implicaties 
                         van de twee scenario's.
                      -  In het zomerreces gestelde vragen

20.05 uur        Toelichting advies van en door Peter van der Velden

20.15 uur        Vragen uit de zaal aan Hans van der Werff en Peter van
                       der Velden

20.35 uur        In gemengde groepjes verdiepend spreken over het 
                       advies en het rapport:

                       -   Formuleer een eerste reactie op het advies.
                      -   Formuleer een suggestie voor het proces van besluitvorming
                          of voor verheldering en aanscherping van de rapportage.
                      -   Formuleer een nieuwe vraag voor Peter van der Velden en 
                          Hans van der Werff

21.15 uur        Woordvoerders groepen in gesprek met Peter en Hans

21.45 uur        Slotbeschouwing en sluiting door Peter van der Velden

22.00 uur        Sluiting

                       Aansluitend is er een borrel

Geen opmerkingen: