22 aug. 2017

In memoriam Hester Kruizinga

   


Mijn fotoarchief: Hester als voorzitter van de Wijkraad Binnenstad


 
Hester heeft een steen verlegd in de Maas

Maandagmiddag is Hester Kruizinga in Grave overleden. We verliezen in haar een invloedrijke vrouw voor Grave. Haar inzet voor Keerpunt 2010 was groot. Mede onder haar leiding zou ons verkiezingsprogramma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen geschreven worden. Helaas heeft ze deze klus niet meer kunnen afmaken. Het was een bijzondere vrouw voor onze Graafse gemeenschap. In haar functie als voorzitter van de Wijkraad Binnenstad heeft ze getracht om draagvlak voor haar ideen te krijgen. Ze was daarbij een spreekbuis voor menig binnenstadbewoner. De door haar gebouwde en onderhouden website  voor de Wijkraad Binnenstad werd veelvuldig geraadpleegd en is nog steeds operationeel onder beheer van het nieuwe bestuur. Ze was behalve voor Keerpunt 2010 ook actief binnen de regio voor de landelijke SP. Beide partijen stemden daarmee in. Haar uitspraken zorgden er voor dat je voor of tegen haar standpunten was. Er was voor haar geen grijs schemergebied. We zullen haar inzet, toewijding, vriendschap en kritiek missen. Een speciaal woord van dank richten we aan Jan Verhaaren uit de Willem Jacobstraat. Jan was de laatste jaren haar grote steun en toeverlaat. Hij nam haar zelfs liefdevol op in zijn eigen huis. Daar is ze ook gestorven. We wensen Jan, de familie, vrienden en bekenden veel sterkte toe de komende tijd.

Jacques Leurs
Voorzitter Keerpunt 2010

Hester; rust in vrede !

Condoleances voor Grave:p/a Jan Verhaaren
Willem Jacobstraat 20
Grave-West


Geen opmerkingen: