6 jul. 2017

Goed nieuws voor Gassel. Bouw 29 woningen mogelijk maken.

Foto's uit Gassel uit mijn fotoarchief

Het In procedure nemen van het ontwerpbestemmingsplan 

'Woonlocaties Gassel'.

Samenvattend ambtelijk advies:

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Woonlocaties Gassel omvat maximaal 29 woningen (26 nieuwe) aan de Torenstraat, Schuttersweg, Molenakker en Sint Jansvoort/Julianaplein te Gassel. De procedure is nu zover om het plan als ontwerp voor zienswijzen en inspraakreacties ter inzage te leggen.

Besluit college:
  1. Vrij te geven het ontwerpbestemmingsplan ‘Woonlocaties Gassel’, de ontwerp-beeldkwaliteitsplannen ‘Torenstraat 7 Gassel’
    en ‘Molenakker Gassel’ en het ontwerpbesluit Hogere Waarden Geluidhinder (HWG) voor twee woningen aan de
    Schuttersweg te Gassel voor inspraak.
  2. Geen ontwerpexploitatieplan in procedure te nemen.
  3. Gelijktijdig ter inzage te leggen het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerpbeeldkwaliteitsplannen en het ontwerpbesluit
    HWG. 

Geen opmerkingen: