28 jul. 2017

Breedband Land van Cuijk. Raadsledenbrief van LVNCET.

Achter de schermen

Tijdens de raadsbijeenkomst Land van Cuijk op 22 februari 2017 bent u geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van het project Breedband. Daarbij is het resultaat van de vraagbundeling toegelicht en bent u op de hoogte gebracht van de bereidheid van een marktpartij om een 100% dekkend breedbandnetwerk aan te gaan leggen. De afgelopen maanden hebben wij intensief overlegd met deze marktpartij. De coöperatie LVCnet was hier nauw bij betrokken. De ‘deal’ is nog niet helemaal rond, maar de gesprekken verlopen zeer positief. In deze nieuwsbrief worden de laatste ontwikkelingen met u gedeeld.


Doelstelling Marktpartij


De randvoorwaarden die de gemeenten Land van Cuijk hanteren voor de aanleg van een glasvezelnetwerk worden door de marktpartij onderschreven. De marktpartij wil een 100% dekkend glasvezelnetwerk aanleggen. Dat betekent dat ook de meest afgelegen adressen worden aangesloten. Er wordt een open netwerk aangelegd en de abonnementen en prijzen, zoals door LVNCET gehanteerd tijdens de vraagbundeling worden gerespecteerd.Financiering / Garantstelling

De aanleg van het gehele netwerk vraagt om een behoorlijke investering van tientallen miljoenen. Bij de financiering hiervan, maakt de marktpartij o.a. gebruik van een regeling van de Rijksoverheid, die voor een deel van dit bedrag garant staat. Daarnaast weten we inmiddels dat ook een ga om meer abonnees te werven. Daarnaast zal LVCnet inventariseren hoe het glasvezelnetwerk in de toekomst kan zorgen voor een meerwaarde voor onder andere maatschappelijke diensten of het onderwijs.

Planning

Het voornemen van de marktpartij is om eind 2017 te starten met de daadwerkelijke aanleg van het glasvezelnetwerk. De aanlegfase duurt ongeveer anderhalf jaar. In fases worden alle adressen aangesloten en degenen die een abonnement hebben afgesloten zullen worden geactiveerd. Dit betekent dat in 2019 iedereen in het Land van Cuijk die dat wil gebruik kan maken van een glasvezelverbinding.

Epiloog

In deze raadsinformatiebrief bent u door de stuurgroep Breedband Land van Cuijk op de hoogte gesteld van de voortgang van de onderhandelingen met de marktpartij. 

Het betreft een tussenstand omdat de gesprekken nog gaande zijn. Aan de hand van 


het definitieve resultaat zal in het najaar van 2017 in iedere gemeente nog besluitvorming plaatsvinden. 

Webmaster: Meer informatie via Wikipedia:

Breedband is een term die in combinatie met internet of netwerken wordt gebruikt. Breedband betekent dat de verbinding met het netwerk wordt gemaakt met een 'snelle' verbinding. De snelheid wordt meestal uitgedrukt in kilobits of megabits per seconde (kbit/s of Mbit/s), zodat het eigenlijk juister is om te spreken van een verbinding met een grote doorvoercapaciteit. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de ontvangstsnelheid (downloadsnelheid) of verzendsnelheid (uploadsnelheid). Verschillende definities van breedband worden gehanteerd. Volgens de OESO heeft een breedbandverbinding een minimale downloadsnelheid van 256 kbit/s[1].
Er zijn in Nederland en België vijf fysieke infrastructuren voor breedband:

OntwikkelingBewerken

In 2003 maakte nog slechts een derde van alle Nederlandse huishoudens verbinding met internet via breedband en ongeveer de helft gebruikte de klassieke modem.[bron?] Kabelinternet is inmiddels iets populairder dan ADSL / VDSL vanwege de (veel) hogere snelheden bij vergelijkbare tarieven.[bron?] In België levert enkel Telenet (voormalig UPC) internet via de kabel in Vlaanderen, Numericable in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en VOO in Wallonië. Andere breedbandleveranciers als Belgacom en Scarlet leveren ADSL, ADSL2+ en sinds kort VDSL2 (ter vervanging van VDSL).
De hoge penetratie van breedband in Nederland wordt toegeschreven aan de stevige concurrentie tussen kabelbedrijven en ADSL-aanbieders.[bron?] Dit was mogelijk doordat in vrijwel geheel Nederland een dubbele infrastructuur met zowel coaxkabel als twisted pair aanwezig is, wat vrijwel uniek is in de wereld en te danken is aan de zachte en vlakke bodem waarin graven relatief goedkoop is. Er zijn de afgelopen jaren diverse lokale initiatieven ontstaan, om glasvezel aan te leggen naast de reeds aanwezige infrastructuur.
Daarbij werd, met uitzondering van een investering door de Gemeente Amsterdam in Citynet, vooral verbaal steun verleend door gemeenten (o.a. Almere, Nuenen, Eindhoven, Deventer en Enschede). De beperking tot verbale steun sproot voort uit een wettelijk verbod sinds 2007 op gemeentelijke investeringen na een Amendement van de Kamerleden Aptroot (VVD) en Hessels (CDA), dat te laat werd aangenomen om de Amsterdamse investering te blokkeren. Dit verbod op het bezit van communicatie-netwerken c.q. mee-investeren in de aanleg is in de Crisis- en Herstelwet ingevoerd in 2010 weer ongedaan gemaakt.
Over glasvezelverbindingen kunnen momenteel technisch de hoogste snelheden behaald worden. In Almere en Enschede wordt op glasvezel de hoogste commercieel verkrijgbare snelheid voor consumenten aangeboden (1000 Mbps up&down) [2]. Er wordt nog steeds geïnvesteerd in techniek om zowel kabelverbindingen als ADSL/VDSL steeds sneller te maken, dit om de bestaande infrastructuur zo efficiënt mogelijk te benutten. Een voorwaarde bij DSL is wel dat het glasvezel van de backbone van deze infrastructuur steeds dichter bij de woning komt te liggen en de laatste meters koperdraad dus steeds korter worden. Op langere termijn geldt hetzelfde voor kabelbedrijven, die met hun HFC-netwerken momenteel nog ruimschoots voldoende capaciteit kunnen bieden door de implementatie van EuroDOCSIS 3.0 (momenteel technisch max. 500Mbps, commercieel aangeboden wordt maximaal 200 Mb/s downstream).
Uiteindelijk zullen in de toekomst (bijna) alle woningen in Nederland en België alleen de laatste 100 meter nog over coax of koper communiceren; de rest zal glasvezel zijn.[bron?] hdtv-streams, een toename in het p2p-verkeer en uhd-tv zijn mogelijke drivers voor glasvezel.[bron?]Geen opmerkingen: