10 jun. 2017

Hennie Bongers is de nieuwe voorzitter van de Werkgroep betrokkenheid inwoners en anders vergaderen.Uit mijn fotoarchief:

Hennie Bongers

De werkgroep heeft gesproken over het vervolg van het vorig jaar ingezette traject.

Hennie Bongers is voorzitter vanaf nu. Gesproken is over de afspraken en actiepunten die de werkgroep tijdens de laatste bijeenkomst heeft vastgelegd. Deze zijn onlangs per mail gedeeld met de raad.

De werkgroep zet in op handhaven van de bestaande vergaderstructuur voor deze raadsperiode. 

Daarbij wil de werkgroep een werkbijeenkomst (najaar 2017) voor de raad organiseren waarin aan de orde komt hoe burgerparticipatie nu binnen de werkorganisatie CGM georganiseerd is (aan de hand van concrete recente voorbeelden) en wat het toekomstperspectief is. Na deze bijeenkomst bespreekt de werkgroep de eventuele vervolgstappen.

Daar de naam van de werkgroep de lading van het proces niet meer dekt stelt de voorzitter voor om vanaf nu te spreken over de ‘werkgroep lokale democratie’. 

Geen opmerkingen: