18 mei 2017

Raadsconferentie Samenwerking Land van Cuijk

Verkenning Samenwerking Land van Cuijk Op 31 mei vindt de raadsconferentie plaats in Catherinahof in Grave. Onderwerp van gesprek die avond is de concept nota van bevindingen die door Berenschot wordt toegelicht. Nadat het regieteam op 17 mei het programma van de conferentie bespreekt wordt eind volgende week de concept nota verspreid onder de raadsleden. 

Bron: griffieberichten

Webmaster: de vijf gemeenteraden komen dan naar Catharinahof.

Geen opmerkingen: