29 mei 2017

Opmerkelijke conclusie bestuurskrachtonderzoek Grave. Dinsdagavond komt de raad op verzoek van LPG,CDA,Trots enVVD bij elkaar om onderzoek versneld te bespreken.
Foto's van een van de vele bijeenkomsten over
de toekomst van het Land van Cuijk

Conclusie van het onderzoek is dat de huidige bestuurskracht van Grave voldoende is en dat toekomstige ontwikkelingen vragen dat de bestuurskracht moet groeien en wel met een niveausprong. 

Over de vraag hoe deze groei aan bestuurskracht moet worden gerealiseerd doet dit onderzoek geen enkele uitspraak. 

Het onderzoek kan dan ook niet worden gebruikt als afdoende bewijs voor welke oplossingsrichting dan ook. 

Geen opmerkingen: