30 mei 2017

Graveon en Centrummanagement schrijven gezamenlijk een brief over afzeggen afspraak met het college over mogelijke vestiging supermarkt

Centrummanagement foto's

GRAVEON
info@graveon.nl


Centrum Management Graveinfo@centrumgrave.nl


Gemeenteraad van Grave Postbus 7


5360 AA GRAVEGrave, 29 mei 2017

Betreft : Afzeggen afspraak CMG en Graveon


Geachte leden van de Raad,

page1image4048
Op dinsdag 16 mei heeft u als raad een motie aangenomen rondom de vestiging van een mogelijke supermarkt op de Borretweg 22 te Grave. De opdracht aan het college luidde om "alles op alles te zetten om deze ontwikkeling te stoppen". En om "kennis te nemen van de genoemde bezwaren" om deze vervolgens "mee te nemen in het vervolg traject".
Op woensdag 24 mei a.s. hadden wij een afspraak staan om namens CMG en Graveon met het college over onze bezwaren te spreken. Doel was om middels dialoog wellicht te komen tot ideeën en/of oplossingen. Kortom: kiezen voor een oplossingsgerichte benadering. Een logische stap die heel goed past in de aangenomen motie.
Tot onze grote verbazing is een dag daarvoor de afspraak afgezegd door het college! Reden was dat wij als belangenverenigingen bezwaar hadden gemaakt op de vergunningaanvraag, en dat daarom geen gesprek mogelijk was.
In verordeningen van de gemeente zelf wordt bemiddeling als eerste stap in een klachten-of bezwarenprocedure gezien. Tijdens de hoorzitting over de bezwaren tegen de omgevingsvergunning voor de carillontoren heeft de bezwarencommissie zelf gemeente en bezwaarmakers zelf geadviseerd om eerst via een gesprek tot een oplossing te komen en daarvoor de inhoudelijke behandeling uit te stellen. Dat gesprek is er ook geweest. Alleen daaruit blijkt al dat er geen enkele reden is in een lopende procedure niet toch nog te proberen door overleg uit de problemen te komen.

De opstelling van het college is des te vreemder omdat inhoudelijk zowel gemeenteraad als college als ondernemers vinden dat op deze plaats geen supermarkt hoort te komen. De motie van de raad daarover is duidelijk en ook de wethouder heeft gezegd dat hij met deze motie goed kan leven. Je zou dus verwachten dat deze drie eendrachtig zouden proberen een uitweg te vinden. En nu gooit het college de deur dicht.
Door het afzeggen van de afspraak lijkt dat het college niet "alles op alles" zet om tot oplossingen te komen. Het draagt in ieder geval totaal niet bij aan verbetering van de situatie. Ondanks het grote belang voor de economie en leefbaarheid van Grave.
Wij vragen u als raad om per omgaande in te grijpen door het college opdracht te geven om zich te houden aan de motie. En om vervolgens juist wel in gesprek te treden met de belangenverenigingen zoals Graveon, CMG en omwonenden.

Hoogachtend,
Bestuur Graveon en CMG Cc: college Grave

Geen opmerkingen: