18 mei 2017

Extra raadsvergadering op 30 mei - bestuurskrachtonderzoek


Op 9 mei bent u per mail geïnformeerd over deze extra raadsvergadering

De fracties LPG, CDA, VVD en Trots hebben hiertoe een verzoek gedaan. De agenda en het verzoek treft u in de vergaderkalender en raad digitaal. 

Over de agendacommissie die gepland staat op 30 mei wordt u later geïnformeerd. 

Bron: Griffieberichten

Geen opmerkingen: