30 mei 2017

Cijfers Mooiland: Graafse Huurwoningen.

Gemeente Grave

Kerngetallen
Aantal huurwoningen
1.038
Aantal overige verhuureenheden
24
Gemiddelde huurprijs sociale huur
€ 502,31
Gemiddelde WOZ-waarde
€ 136.582
Aandeel Mooiland sociale voorraad
90%

Betaalbaarheid
Woningen Mooiland per huurprijsklasse
Aantal
Goedkoop (< € 409,92)
183
Betaalbaar tot lage aftoppingsgrens (€ 409,92 – € 586,68)
630
Betaalbaar tot hoge aftoppingsgrens (€ 586,68 – € 628,76)
125
Duur tot huurtoeslaggrens (€ 628,76 – € 710,68)
74
Duur boven huurtoeslaggrens (> € 710,68)
26
Totaal aantal huurwoningen
1.038

Toewijzingen 2016
Woningtoewijzing per huurcategorie
Aantal
Goedkoop (< € 409,92)
16
Betaalbaar tot lage aftoppingsgrens (€ 409,92 – € 586,68)
29
Betaalbaar tot hoge aftoppingsgrens (€ 586,68 – € 628,76)
12
Duur tot huurtoeslaggrens (€ 628,76 – € 710,68)
12
Duur boven huurtoeslaggrens (> € 710,68)
3
Totaal aantal mutaties
72

Ontwikkeling woningvoorraad 2016
Ontwikkeling woningvoorraad 
Aantal
Stand per 31-12-2015
1.041
- Sloop 2016
0
- Verkoop 2016
- 4
- Aankoop 2016
0
- Nieuwbouw huur 2016
0
- Overig )*
+ 1
Stand per 31-12-2016
1.038
)* woning is in 2016 teruggekocht van koper/voormalig huurder

Duurzaamheid
Energielabel
%
A en hoger
6
B
19
C
48
D
15
E
10
F en G
2

Geen opmerkingen: