29 mei 2017

Ambachtscentrum Grave komt dichterbij!


Ambachtscentrum Grave: Toewerken naar een concreet plan
De combinatie tussen ambachten en Grave heeft oude papieren. Al eeuwen is Grave een kruispunt van handelsroutes. Veel van de handelaren en bezoekers hadden wensen en noden, waardoor Grave zich kon ontwikkelen tot een centrum van handel en ambachten.
Terug naar 2017: Grave profileert zich als een bruisende historische stad. Om de toekomst van de vestingstad Grave verder vorm te geven is de aandacht voor ambachten, in combinatie met cultuur en toerisme, een aanvulling om Grave nog aantrekkelijker te maken.

Van idee naar plan
Initiatiefnemer Jaap van Geel heeft zijn ideeën over het Ambachtscentrum Grave in de afgelopen jaren breed gedeeld. Ook de gemeenteraad heeft hij toegesproken. Alom is er steun voor dit initiatief.
2 mei jl. heeft Jaap van Geel zijn ideeën gedeeld met een kleine groep belangstellenden. Doel van deze bijeenkomst was om een kerngroep te vormen die helpt om het idee van het Ambachtscentrum Grave concreet te gaan maken. In de Maasdriehoek is hier verslag van gedaan.
De conclusie van de kerngroep is dat er behoefte is om een haalbaar plan op te gaan stellen, samen met belangstellenden vanuit de gemeente Grave. Hiervoor organiseren we op maandag 12 juni in de avond een workshop om input voor dit plan te verzamelen.
Uitnodiging: Workshop maandagavond 12 juni
Wij nodigen hierbij iedereen uit om met ons mee te denken. Als het initiatief van het Ambachtscentrum Grave u aanspreekt, dan bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de workshop op 12 juni in de bibliotheek in Grave. We starten om 20:00 uur.

We stellen het op prijs als u zich hier vooraf voor opgeeft. Dat kan via meerdere manieren: (1) Via de mail naar ambachtelijkcentrumgrave@gmail.com
(2) U kunt uw deelname ook bekend maken door het door te geven aan Gino Streefland van Galerie Apart & Zo aan de Maasstraat 9 te Grave.

Het kan overigens zijn dat u al persoonlijk benaderd bent voor deze avond.
Wij zijn ervan overtuigd dat het Ambachtscentrum Grave een verrijking zou kunnen zijn. Wie denkt er met ons mee en toont wat Graafse moed? 

Geen opmerkingen: