25 apr. 2017

Openbare fractievergadering Keerpunt 2010 Grave

Foto-archief
Oprichting centrummanagement
Eva eigenhuijsen gaat Grave, en de raad, verlaten

Openbare Fractievergadering van Keerpunt2010 op maandag 8 mei a.s.

Bij Keerpunt 2010 heeft de burger écht 

recht van spreken! 
   
Onze vergadering is openbaar en burgers van de gemeente Grave zijn van harte welkom om belangen/zaken aan te kaarten. 

Kom mee praten; maandag 8 mei om 19.30 uur in het stadhuis te Grave.

Behandeld wordt onderstaande raadsagenda + hetgeen ingebracht wordt door u, onze gasten.

1 Opening en trekking stemmingscijfer


3 Algemeen spreekrecht !!!

4 Vragen

5 Ingekomen stukken en mededelingen


A-stukkenB-stukken

9 Gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2017-2020


15 Afscheid mevrouw Eva Eijgenhuijsen

16 Sluiting

Geen opmerkingen: