22 apr. 2017

Griffiebericht: Burgemeester en griffier in gesprek met partijbesturen.Uit mijn foto-archief
VNG congres workshop

Binnenkort ontvangen de voorzitters van de politieke partijen in de gemeente Grave een uitnodiging voor een overleg op het stadhuis. Met de besturen van de partijen wordt gesproken over de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018, de 
belangrijke data in aanloop naar de verkiezingen, de werving van kandidaten voor de lijsten, de campagne etc. Tijdens dit overleg wordt onder meer de ‘Handreiking integriteitstoetsing kandidaten voor decentrale politieke partijen’ besproken en uitgereikt. 

Naschrift voorzitter Keerpunt 2010:
Al jarenlang probeert Keerpunt 2010 een overleg op te starten van voorzitters van politieke partijen in Grave. Dit is tot nu toe nooit gelukt. Misschien kan dit eerste gezamenlijke overleg met de voorzitters en de burgemeester en de griffier  de opmaat zijn naar een structureel overleg zoals Cuijk dat al jaren kent.


Geen opmerkingen: