10 apr. 2017

Grave in burgerpeiling waar staat je gemeente?

Burgerpeiling: Waar staat je gemeente

Publicatiedatum: Donderdag 6 april 2017
De gemeente Grave heeft in 2016 deelgenomen aan de burgerpeiling “Waar staat je Gemeente?”. De uitkomsten van deze peiling laten zien hoe tevreden de inwoners zijn over de thema’s woon- en leefomgeving, relatie burger-gemeente, gemeentelijke dienstverlening en zorg en welzijn. Over alle onderdelen gezamenlijk scoort Grave een voldoende (6.7). De volgende burgerpeiling wordt in 2018 gehouden.

Uitkomsten

De navolgende tabel toont een weergave van een deel van de uitkomsten van het onderzoek. In de tabel zijn de antwoorden opgenomen op de vragen waarop respondenten op een schaal van 1 tot 10 konden scoren. De resultaten in de tabel laten een vergelijking zien met de gemiddelden van de deelnemende gemeenten onder de 25.000 inwoners en met alle deelnemende gemeenten.
 Grave   <25 .000="" inwoners="" td=""> alle gemeenten
 20142016     
Woon en leefomgeving(prettig wonen)7,98,0  7,9 7,9
Zorg van de gemeente voor woon- en leefomgeving6,46,3  6,6 6,6
Wijze waarop gemeente samenwerking zoekt met burger5,55,6  6,1 6,0
Algehele dienstverlening gemeente6,26,4  6,7 6,6
Dienstverlening van de gemeente via digitale faciliteiten5,96,3  6,6 6,5
Communicatie en voorlichting vanuit gemeente6,16,2  6,6 6,6
Tevredenheid over het leven 7,8     
Algehele persoonlijke gezondheid7,77,6  7,7 7,6
Inspanning van de gemeente om burgers volledig te laten deelnemen6,16,2  6,5 6,4
Alle inspanningen van de gemeente voor de burgers6,06,1  6,6 6,6
De score van 6,7 zoals hiervoor genoemd is het gemiddelde van de scores van de hierboven genoemde resultaten 2016.

Informatie

Meer informatie over de burgerpeiling is te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl.

Geen opmerkingen: