3 apr. 2017

Ambachten-Centrum Grave? Oproep!

In Nederland is de hoeveelheid ‘arbeid’ afgenomen door het vertrek van industrieën naar andere landen en verschoven van handvaardigheden (ambachten) naar o.a. computer en administratief georiënteerde zaken. Veel mensen zijn daardoor thuis komen te zitten en zouden graag zelf een inkomen en een zinvolle dag besteding willen hebben.

Deze thuis-zitters hebben een waardevolle schat in zich. Dat is een breed scala aan  kennis en kunde, opgebouwd  vanuit hun arbeidsverleden. Zij hebben een enorme dosis aan ervaring en kwaliteit(en).

Ook zijn er nieuwe Nederlanders, die met hun talenten graag bij ons in Grave, hun eigen plekje kunnen krijgen. Het is goed om deze mensen de gelegenheid te geven om mee te doen. Ze zouden uitgenodigd kunnen worden om hun expertise te delen met anderen.

Technische mensen, “specialisten”, kunnen hun kennis overbrengen op anderen, die dat willen leren.  Mensen met andere talenten kunnen ook hun kennis en kunde beschikbaar stellen. Ook jongeren en zij die ver van de arbeidsmarkt af staan, zouden er hun voordeel mee kunnen doen.

Hier in Grave zijn veel mensen met creatieve ideeen, die de toekomst van Grave kunnen versterken.

De voltallige gemeenteraad en het college staat unaniem achter dit idee en daarom de vraag: “Wie wil samen met mij zijn talenten inzetten en is net zo enthousiast als ik om dit Ambachtelijk Centrum Grave vorm te geven.”


Mail me als je mee wilt denken.tel:  06 303 82102

Geen opmerkingen: