24 mrt. 2017

Vergunning verleend om winkelruimte op te richten op Vennendaal.Raadsinformatiebrief


Informatie locatie Veenendaal Grave
Actieve informatie

H.A.W.M. Daandels

21 maart 2017


page1image6704
Voor de locatie Vennendaal aan de Mgr. Borrettweg 18 is eind december 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag betreft het oprichten van een winkelruimte. Op 1 maart 2017 hebben wij van de initiatiefnemer vernomen dat het gaat om een supermarkt. Gelet op de wettelijke fatale termijn moet de vergunning voor 31 maart afgehandeld zijn.

Inhoud

Woningbouw
Voor deze locatie is medio 2015 een medewerkingsverklaring door de gemeente afgegeven waarmee de locatie voor provinciale subsidie in aanmerking komt voor ontwikkeling volgens de methode van een CPO- project. Een daartoe in het leven opgerichte CPO-vereniging heeft gewerkt aan de vorming van een plan voor de realisatie van 15 (starters)woningen.

In het afgelopen jaar zijn er door de gemeente in overleg met de eigenaar afspraken gemaakt over de woningbouwontwikkeling. Deze afspraken zijn opgenomen in een overeenkomst . Deze overeenkomst lag vanaf de zomer ter ondertekening voor bij de eigenaar. De eigenaar heeft aangegeven dat bij het verkrijgen van de omgevingsvergunning voor een winkelruimte er geen woningbouw meer plaats zal vinden op de locatie.

Aanvraag en behandeling vergunning
Eind december 2016 is er een aanvraag voor omgevingsvergunning binnen gekomen bij de gemeente. Deze vergunning wordt als eerste getoetst aan het bestemmingsplan. Uit deze toetsing bleek dat de aanvraag past binnen de huidige bestemming zoals opgenomen in het bestemmingsplan. Verder is de aanvraag getoetst aan overige wet- en regelgeving. Nu blijkt dat de vergunning voldoet aan alle wettelijke vereisten hebben wij de vergunning op grond van artikel 2.10 Wabo verleend. 

Geen opmerkingen: