13 mrt. 2017

"Presidiumlek" Nel Schuts over statushouders: Er bestaat geen enkele aanleiding om stappen tegen raadslid Nel Schuts te ondernemen.


Verklaring van Keerpunt 2010

De afgelopen weken is er veel commotie ontstaan over uitlatingen die gedaan zijn rond de komst van statushouders naar het voormalige Rode Nonnenklooster in Velp.

In de raad en in de media werd het te breed uitgemeten. 

In de  laatste openbare agendacommissie is, tijdens de evaluatie van de vorige raadsvergadering, besloten dit dossier te sluiten. Vorige week  maandag hebben de fractieleden  en de voorzitter van Keerpunt 2010 met de voorzitter van de gemeenteraad/college Lex Roolvink en wethouder Anja Henisch rond de tafel gezeten. 

Via een e-mail naar de raadsleden is al eerder gecommuniceerd dat na onderzoek door de griffier en een gesprek met mevrouw Nel Schuts er geen reden was om verdere juridische stappen te ondernemen. 

Mevrouw Nel Schuts heeft het afgelopen jaar herhaalde malen naar de STAVAZA van de huisvesting van statushouders gevraagd. Steeds kreeg ze te horen dat het college er volop mee aan de slag was. 

In december j.l. gaf ze op een bijeenkomst nadere informatie over de procedure om statushouders te huisvesten. Ze ontzenuwde daarmee ook de komst van asielzoekers naar Velp. Zoals altijd vertelde ze dat als betrokken en empathisch Keerpunt 2010 raadslid  uit Velp.

Door vragen in de gemeenteraad kreeg deze ‘affaire’ een ongewenste nasleep. 

Het bestuur en de fractie van Keerpunt 2010 gaan onverminderd voort om de controlerende en volksvertegenwoordigende rol als oppositiepartij verder uit te voeren. 

Voorzitter en fractie van Keerpunt 2010


Geen opmerkingen: