7 mrt. 2017

Liveblog omlegging provinciale weg N 321. Ingezonden brief in de Arena.

Grave is toch wel meer dan alleen maar de binnenstad…

 Door Gerard Becker 

Grave vestingstad met hoeveel letters schrijf je dat. Een aanpassing op het bekende raadseltje over Amsterdam. Jazeker, Grave is een vestingstad, net zoals de 157 andere vestingsteden in Nederland, waarvan in onze provincie Noord Brabant er al 17 zijn. Het stadsbestuur wil Grave weer op de kaart zetten als vestingstad. Hier is natuurlijk helemaal niets mis mee en nu het Visio terrein helemaal braak ligt, is dit een unieke gelegenheid om dit te realiseren. Heet hangijzer is , al jaren, de Sint Elisabethstraat, het laatste eindje van de N321, de weg van Cuijk naar Grave, die aansluit op de N324, de weg van Oss via Grave naar Nijmegen.
Deze provinciale weg is de laatste tijd steeds drukker geworden, vooral met grote vrachtauto’s en dat merken niet alleen de bewoners van de 23 huizen, die aan de Elisabeth straat staan, maar ook andere inwoners, elke dag weer. Daar moet iets aan gedaan worden stelde de gemeente Grave en zij hebben een studie kamer opdracht gegeven om voor deze N321 een alternatief te creëren, hetgeen resulteerde in een rapport Impuls Grave Vesting , waarin 6 tracé varianten naar voren komen.

Een van deze zes varianten is de E- variant, de Esterveld variant. Deze variant, is, zo is te lezen in een ingezonden bericht van de wijkraad binnenstad in de Arena lokaal.nl d.d. 24 februari 2017 …”het waarschijnlijk meest voor de hand liggende tracé…(??)”

In een denigrerend, paternalistisch arrogant betoog roept de wijkraad binnenstad, in dit relaas, de bewoners van Escharen op, om nu maar eens eindelijk pragmatisch en opbouwend te worden (!) Met een voorbeeld geeft deze wijkraad binnenstad aan, dat zij zelf wel pragmatisch en opbouwend menen te zijn. Niet gehinderd door enig doordenkend vermogen komen zij met een oplossing, die de incarnatie is van het gezegde: “probleem ? gooi het maar over de schutting en weg is het probleem “.

Welnu, met welk briljant idee komt de wijkraad binnenstad: de Elisabeth straat moet, vanaf de kruising met de Estersveldlaan, heringericht worden met bomen, plantenbakken, groen en met een 30 km zone. Dit zal inderdaad het vrachtautoverkeer ontmoedigen, doch waar zullen die vrachtwagens dan heen gaan? Juist ja… of, over de Estersveldlaan , de Paringetweg en de Stoofweg naar de N324 of via Escharen rijden, of eerder afslaan op de Cuijkschesteeg en via Escharen, Beerschemaasweg, hun weg vervolgen. Dit idee: begrijpelijk ja, maar constructief niet bepaald, om met woorden van de wijkraad binnenstad te spreken.

De wijkraad binnenstad sluit hun relaas af met een oproep aan Escharen: “trek die bordjes uit de grond en ga voor het gemeenschappelijk belang”.
De borden, waar de wijkraad binnenstad aan refereert, zijn echter niet door Escharen geplaatst, doch door de Burger Initiatief Groep Estersveld - de Stoof. Deze borden hebben tot doel de honderden betrokkenen, inwoners van Escharen, het Estersveld en de Stoof, te attenderen op hetgeen een op papier ingetekende twee dimensionale stippellijn, dwars tussen Escharen , Estersveld en de Stoof, in werkelijkheid voor consequenties heeft aangaande de veiligheid voor onze (klein) kinderen, die naar school - en sporten gaan. Maar ook voor het woon -, leefgenot en sociale verkeer van die honderden betrokkenen : namelijk de inwoners van Escharen, Estersveld en de Stoof.

De Burger Initiatief Groep Esterveld - de Stoof heeft haar krachten gebundeld met De Dorpsraad EZV Escharen, teneinde gezamenlijk bestuurlijk Grave te behoeden voor de incarnatie van een blijvend litteken in de natuur en het landschap, maar ook in de zielen van vele inwoners in Escharen, Estersveld en de Stoof.

Derhalve zijn een enthousiaste, zeer gemotiveerde task-force van 9 personen van de Burger Initiatief Groep Estersveld - de Stoof, zo ook een eveneens zeer gemotiveerd 15 tal inwoners van Escharen persoonlijk langs de woningen in Escharen, het Esterveld en de Stoof gegaan, teneinde een breed protest draagvlak tegen deze op papier gestippelde E en F variant te verkrijgen.
Zowel EZV Escharen, als de Burger Initiatief Groep Esterveld - de Stoof zijn voor een oplossing, waarin de belangen van iedereen gewaarborgd zijn; maar zijn ook van mening, dat dit niet via de media “uitgevochten” dient te worden.
Tevens vinden, zowel EZV Escharen, als de Burger Initiatief Groep Esterveld - de Stoof oprecht, dat de 23 woningen aan - en de St Elisabethstraat zelf ontlast van het vele vrachtverkeer moeten worden, maar dit moet dan niet ten laste komen van honderden inwoners van Escharen , het Estersveld en de Stoof.
1593 handtekeningen ondersteunen dat en dat heeft zelfs het vernielen van de borden niet kunnen verhinderen.

Gerard Becker
(Voorzitter Burger Initiatief Groep Estersveld-de Stoof)

Geen opmerkingen: