16 mrt. 2017

Liveblog "Gat van Grave" 122: Oeverafkalving bij Grave beneden de Sluis ter hoogte van Velpse oever.


Met dank aan Ben Litjens

Aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Grave.

Escharen, 15 maart 2017


Onderwerp: OEVER AFKALVING NABIJ DE GRAAFSE BRUG

Vraag als raadslid van Keerpunt 2010

Geacht College, 

Hierbij vraag ik uw aandacht voor de door mij geconstateerde oever afkalving

nabij de Graafse brug.

Op de foto's is duidelijk te zien dat de oever in snel tempo afkalft door het water

van de Maas.

Dat dit mogelijk is komt, omdat er basaltblokken zijn weggehaald.

Oever afkalving betekent, dat grond in de rivier verdwijnt, die iets verderop aan

de andere kant van de rivier weer wordt neergelegd, daar waar meer luwte

heerst. 

De scheepvaartroute loopt juist aan die kant, waar de weggespoelde grond

bezinkt.

Kunnen wij nu verwachten, dat schepen beneden de sluis vast komen te zitten

aan de opgehoogde rivierbodem?

Als de afkalving ongewijzigd doorgaat dan zie ik dat als een reëel gevaar. 

Ik roep U en de  rivier autoriteiten op de situatie snel te onderzoeken en tijdig

 gepaste maatregelen te nemen.

Met vriendelijke groet, 

Ben Litjens, raadslid voor Keerpunt 2010

Geen opmerkingen: