9 mrt. 2017

Keerpunt 2010:

Openbare fractievergadering Keerpunt 2010 Grave 

Keerpunt 2010 nodigt haar leden en belangstellenden uit voor de openbare
fractievergadering op maandag 20 maart om 19.30 uur in het gemeentehuis in Grave. 

Besproken worden de agendapunten voor de raadsvergadering van dinsdag 28 maart 2017

De betreffende agenda en raadsstukken zijn vanaf 9 maart te vinden op de website 
van de gemeente Grave – www.grave.nl

Uiteraard kunnen door de aanwezigen agendapunten worden toegevoegd. 
U bent van harte welkom. 

Twee belangrijke onderwerpen zijn: 

Rekenkamerrapport Snippergroen
Vestingvisie

Geen opmerkingen: