9 mrt. 2017

HNM in Het Arsenaal zet Historisch Grave meteen op de kaart. Even Jan Marijnissen bellen? Wethouder Joon?

Bericht over het Nationaal Historisch Museum

Ik heb echter in de plannen van het CDA niet kunnen teruglezen dat ze pleiten voor de oprichting van een Nationaal Historisch Museum. Een gemiste kans. Dit museum is enkele jaren geleden op een haar na verwezenlijkt. Maar de Nederlandse polder bleek voor deze plannen een allesvernietigend moeras. (Door op rode tekst te klikken krijgt u te zien waarom het NHM er nooit is gekomen) Waarlijk een gemiste kans.
Het CDA is waarschijnlijk de enige partij die onontbeerlijk is voor een toekomstige coalitie. Zowel rechtsom, linksom of door het midden lijkt een meerderheid onhaalbaar zonder het CDA. Het zou dan mooi zijn als Sybrand Buma zijn oproep tot een herijking van onze geschiedenis daadwerkelijk tot daden zou omzetten en eist dat de plannen voor een Nationaal Historisch Museum weer uit de kast worden gehaald. Zodat iedereen zich in dat museum kan laven aan het Plakkaat van Verlatinghe.
Een plakkaat dat ons overigens in een tachtigjarige oorlog deed belanden, maar dit geheel terzijde.

Webmaster:  misschien kunnen we in het Arsenaal een Regionaal Historisch Museum vestigen met informatie over onze buurgemeenten aan beide zijden van de Maas. En de historie van de Maas uitbeelden.

Geen opmerkingen: