24 feb. 2017

Bestuurlijke toekomst van Grave enz.Woensdagavond 22 februari 2017 kwamen de vijf gemeenteraden van het Land van Cuijk bij elkaar voor hun zevende raadsconferentie. Het belangrijkste gespreksonderwerp van de avond was het onderzoek naar de bestuurlijke toekomst van het Land van Cuijk. Extern procesbegeleider Peter van der Velden en Hans van der Werff van Berenschot vertelden de aanwezige raadsleden uitgebreid over de aanpak, de methodiek en de planning van de verkenning naar “de voor het Land van Cuijk best passende vorm duurzame vorm van verregaande samenwerking”, waartoe de gezamenlijke raden vorig jaar hebben besloten. Daarnaast werden de raadsleden geïnformeerd over de voortgang van een aantal projecten uit de Uitvoeringagenda van de Strategische Visie Land van Cuijk.

Bestuurlijke toekomst Land van Cuijk

In de zomer van 2016 besloten de vijf gemeenteraden in het Land van Cuijk een verkenning uit te voeren naar de “voor het Land van Cuijk best passende duurzame vorm van verregaande samenwerking”. Bij dit verkennende onderzoek naar de regionale bestuurlijke toekomst, kijken de raden naar alle mogelijke scenario’s, zoals zelfstandigheid, bestuurlijke fusie en innovatieve vormen van samenwerking. Het Regieteam, samengesteld uit een vertegenwoordiging van de vijf gemeenteraden voert de regie over de verkenning.
De verkenning is een mix van onderzoek en dialoog. Extern procesbegeleider Peter van der Velden begeleidt de verkenning. Hij wordt daarbij ondersteund door bureau Berenschot. De heer Van der Velden was van 2004 tot 2015 burgemeester van Breda en vervulde die functie vanaf 1988 in een aantal andere gemeenten. Met ingang van 1 maart tot 28 september 2017 is hij waarnemend burgemeester van Dordrecht. De afgelopen maanden heeft de heer Peter van der Velden eerste oriënterende gesprekken gevoerd met bestuurders en managers van de vijf gemeenten. De komende maanden wordt de verkenning verder verbreed en geïntensiveerd.

Ook inwoners actief betrekken

Bij de verkenning naar de toekomst van het Land van Cuijk staan kwaliteit en onafhankelijkheid voorop. Niet alleen het bedrijfsleven en maatschappelijke partners in de regio, maar vooral ook de inwoners van het Land van Cuijk worden de komende maanden actief bij het proces betrokken. De verkenning wordt langs drie parallel lopende sporen opgepakt. Er wordt gekeken naar 1) de afzonderlijke bestuurskracht van de vijf gemeenten, 2) de bestuurlijke toekomst voor de gemeenschap van het Land van Cuijk en 3) de beste manier de vijf gemeenteraden in positie te brengen om een afgewogen keuze te kunnen maken over de bestuurlijke toekomst van het Land van Cuijk.

Concrete planning

Om ervoor te zorgen dat de uitkomsten van het onderzoek zo breed mogelijk gedragen worden, volgen de komende periode intensieve gesprekken met de vijf “gemeenschappen” in de regio. Naast de gemeenten en gemeenteraden, worden interactieve bijeenkomsten georganiseerd met maatschappelijke organisaties, bedrijven, diverse overheden, de onderwijssector en vanzelfsprekend met inwoners. Jongeren krijgen daarbij nadrukkelijk de aandacht. In de maanden maart en april worden voor elk van deze groepen verschillende bijeenkomsten/sessies georganiseerd, waarbij de toekomst van het Land van Cuijk centraal staat. De bevindingen worden (via een zogenaamde “Nota van bevindingen”) eind mei – tijdens een raadsconferentie – voorgelegd aan de gezamenlijke raden. Daarna volgt in juni de behandeling in de vijf gemeenten afzonderlijk. Het definitieve onderzoeksrapport, voorzien van conclusies en aanbevelingen, wordt in juli verwacht. Na het zomerreces, op 20 september 2017, nemen de raden een besluit over de bestuurlijke toekomst van het Land van Cuijk.

Geen opmerkingen: