14 feb. 2017

VPGrave: vragen over huisvesting in het voormalige Rode Nonnenklooster.


VPGrave, de heer van Geest, huisvesting voormalig klooster Velp 02-01-2017
De discussie tijdens de laatste raadsvergadering over huisvesting in het voormalige klooster was buitengewoon onaangenaam. Ten onrechte suggereerde de wethouder dat er misschien sprake is van schending van geheimhouding en schending van de integriteit regels. Beide suggesties blijken onjuist, hetgeen de burgemeester tijdens de vergadering reeds constateerde. Het zou de wethouder sieren wanneer zij daarvoor publiekelijk haar excuses aanbiedt. Het zijn huidige bewoners van het klooster zelf geweest die ruchtbaarheid hebben gegeven aan het voornemen van de eigenaar het klooster te gaan verbouwen voor de functie wonen. Het presidium kent geen formeel geheimhoudingsgebod maar wordt wel als vertrouwelijk beschouwd, en dat is iets anders. De vertrouwelijkheid was verdwenen met de presentatie van de plannen door de aannemer/ontwikkelaar. Waar de wethouder mogelijke schending van de integriteit vandaan haalt is mij een raadsel. Het zou overigens een misvatting zijn te denken dat VPGrave tegen de functie wonen in het voormalige klooster is. Om twee redenen zijn wij voorstander. In de eerste plaats kan er goedkope woonruimte gerealiseerd worden voor o.m. statushouders en verder voor anderen die behoefte hebben aan snelle en tijdelijke huisvesting. De middelen die daarmee gegenereerd worden kunnen worden ingezet voor instandhouding van het klooster. Dat daarmee een gemeenschappelijke ontwikkeling van de drie spitsen minder waarschijnlijk is geworden is een zeer vervelende bijkomstigheid.
Onze vraag is wanneer het college formeel in contact treed met de Raad over de te volgen RO procedure. Het mogelijk maken van regulier wonen vraagt om een wijziging van de bestemmingscategorie. Immers, nog steeds geldt dat iedere ontwikkelaar aan dezelfde spelregels is onderworpen.
Bovendien willen wij weten of de te bouwen woningen voldoen aan alle te stellen regels. Is dat niet het geval dan kan slechts tijdelijk een woonfunctie ontwikkeld worden op basis van een ontheffing. Wij vernemen graag van u wanneer wij met u in gesprek kunnen over de plannen.
Antwoord
Het college is zich ten volle bewust dat indien word afgeweken van het bestemmingsplan het college bij de raad zal terugkomen. 

Geen opmerkingen: