8 feb. 2017

Vervolg liveblog geplaatst.

Omdat er nog steeds problemen waren met het terugluisteren onze fractievoorzitter maar gebeld. Ze had goed nieuws. Het vele werk door de fractie van Keerpunt 2010 en oppositie werd twee maal beloond. Zowel het amendement over het rapport van de Rekenkamercommissie en de motie van Frans Smulders kregen een meerderheid door eerst steun van het CDA en later steun van Frans Smulders. Lees verder>>>>

Geen opmerkingen: