6 feb. 2017

Uit B&W besluit: definitief rapport "Onderzoek haalbare en gewenste detailhandelsstructuur". opgeleverd.

Samenvattend advies:

Het onderzoeksbureau DTNP heeft op 6 december het definitieve rapport opgeleverd ten aanzien van de detailhandelsstructuur Grave. Dit rapport wordt beschikbaar gesteld aan de gemeenteraad en tevens zal een voorstel worden voorbereid voor het versterken van het supermarktaanbod in het centrum.

Besluit:
1. Vast te stellen de Raadsinformatiebrief met betrekking tot het 'Onderzoek haalbare en gewenste detailhandelsstructuurGrave'.


1. Voor te bereiden een voorstel voor het versterken van het supermarktaanbod in het centrum.


Webmaster: n.a.v. deze informatie de raadsinformatie brief en het rapport gelezen. Hieronder een van de opmerkelijkste passages.
Geen uitbreiding supermarkten buiten centrum
Voor een sterk centrum is een groot super- marktaanbod daar noodzakelijk. Dit kan op termijn ten koste gaan van supermarktaanbod in de wijken. Uitbreiding van supermarkten buiten het centrum is omwille van de gewenste bovenlokale boodschappenfunctie van het centrum ongewenst. Bij uitbreiding van een supermarkt buiten het centrum neemt de wijkoverstijgende functie van deze supermarkt toe. Inwoners uit de wijk hebben dan alsnog minder aanleiding naar het centrum te gaan voor hun boodschappen. 

Verdwijnen van een formule en klantentrouw
Vroeg of laat bestaat de supermarktstructuur van Grave naar verwachting uit drie aanbieders. Door de beperkte winkelomvang, in combinatie met een groot benodigd verzorgingsgebied, is sluiting van Nettorama of Lidl het meest waarschijnlijk. Het verdwijnen van één van de huidige formules kan voor vaste klanten van deze formule vervelend zijn. Het negatieve effect op de lokale koopkrachtbinding is naar verwachting beperkt, omdat formules in belangrijke mate uitwisselbaar blijken:
  • Consumenten gebruiken doorgaans drie of 
    meer supermarkten in hun boodschappen- 
    patroon* (formuletrouw is betrekkelijk). 
  • Lidl en Nettorama hebben dezelfde positie 
    in de consumentenbeleving van de prijs- serviceverhouding** (geldt overigens ook voor Jumbo en Albert Heijn). 
  • Het verschil tussen service- en discount- formules vervaagt (serviceformules hebben ook discountassortiment en discounters vergroten het assortiment met vers en A-merken). 
page4image18304

Geen opmerkingen: